18. Magyar Szent Család Zarándoklat - 2017.11.11. - Lakitelek

     2017.11.11-én, kissé ködös, de még is szép időben zajlott a 18. Magyar Szent Család Zarándoklat Szent Imre tiszteletére. Ugyan csak 18-an indultuk útnak Lakitelekről, de végül 24-en vettünk részt rajta.

     A kezdő imádság végén az oltár előtt állva kaptuk Ferenc atyától az útra bocsátó áldást. Indulást követően ködös, tipikus őszi időnk volt. Alig hagytuk el Lakitelek határát, amikor feljött a nap és elkezdett ránk sütni. A nap melegétől még a kedvünk is egyre jobb lett. Csodálatosan szép időben, az ősz színeivel körülvéve, imádkozva haladtunk Nyárlőrinc felé. Oly gyorsak voltunk, hogy több helyen is pihenőt tarthattunk.

     Énekelve, harangszóval vonultunk be a nyárlőrinci templomba. Boldog Gizella közbenjárását kérve imádkoztunk a Mindenható Istenhez. Imádságunk után a plébánián vártak minket minden féle finomsággal.

     Tovább induláskor visszamentünk a templomba egy imára, majd nekiláttunk a 2. szakasznak. Az idő továbbra is gyönyörű volt. Imádkoztunk, énekeltünk, és ismét nagyobb pihenőket tartottunk.

     Szentkirályon szintén harang kísérettel, énekelve vonultunk be a templomba. Zsolt atya vezette most is imánkat, és egészítette ki gondolataival. Ezt követően finom, meleg paprikás krumpli várt minket a plébánia udvaron. Mivel a nap már laposan sütött, így lehűlt a levegő. Nagyon jól esett a hűvös időben a meleg étel.

     Lelkesen indultunk neki az utolsó szakasznak. Út közben a szőlőben böngét szedtünk, majd ismét többször megpihentünk. Lakitelek előtt a szokásos módon bekanyarodtunk a temetőbe a halottakért imádkozni.

     Harangszó várta az éneklő zarándokokat a lakiteleki templomnál. Záró imádságunkat a szentmisébe kapcsoltuk bele. Hálát adtunk a nap minden kegyelméért, a lelki és testi táplálékért. Szentmise után a plébánián vendégeltek meg bennünket. Minden nagyon finom volt, sajnálhatja, aki nem evett belőle.

     A Jóisten áldja meg mond 3 település plébánosát és a vendéglátó híveket.

Képes beszámolóhoz kattintson a képre.