3. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat - 2017.02.04.

    Hóolvadásos, borús napok után 21-en vettünk részt 2017.02.04-én a 3. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklaton. Tiszaalpárról, Szentkirályról, Kecskemétről, Hetényegyházáról és Lakitelekről jöttünk össze 20-an már indulásra.

    A plébánián jó hangulatban gyülekeztünk. Bevonultunk a templomba, majd a közös imádságot követően 10 órakor indultunk el Tiszaalpárra.

    Hűvös idő volt, de az előző napok borús idejéhez képest egészen jó volt az idő. Az út eléggé saras volt, talán ennyire még sosem. Itt-ott még hókupacok voltak, de a tócsákat ki lehetett kerülni, így a kedvünket nem szegte semmi.

    Mire félúthoz értünk, már a kabátjainkat is elkezdtük meglazítani. A határkőnél tartottunk egy pár perc pihenőt. Itt előkerültek a szendvicsek, egy kis pogácsa, és a felmelegítő „tea” is.

    Továbbhaladásunk során már árnyékunk is volt. Nem volt szikrázó napsütés, de érezhetően ránk mosolygott az Úr. A tócsákat kerülgettük, imádkoztunk, jól éreztük magunkat.

    Mivel korábban nagy hideg volt, és az előző napok melege nem tudta átolvasztani az egész talajt, így volt, hogy 3-5 cm sár alatt fagyos volt még a föld. Ha tudtuk kikerültük, ha nem, akkor leküzdöttük. A Tiszaalpárra bevezető aszfalt úton aztán lekopott a sár a cipőinkről.

    Napsütésben érkeztünk meg a Jótanács Anyja templomhoz, ahol Vencel atya fogadott bennünket. Vezetésével bevonultunk a templomba, és együtt imádkoztunk a Boldogasszonyhoz, kértük közbenjáró segítségét. Imádságot követően a plébániára invitáltak bennünket.

    A tiszaalpári testvérek bográcsban főztek a zarándokoknak. Kimondhatatlanul jól esett a forró gulyásleves. Nagyon hálásak vagyunk érte. Volt még pogácsa, süti, kalács, minden földi jó.

    Két órakor indultunk vissza Lakitelekre. Kigombolt kabátokkal, napsütésben haladtunk, vidáman imádkozva. Fél úton ismét megálltunk egy pár percre, majd folytattuk utunkat. Majdnem Lakitelekig végig sütött a nap. Fantasztikus, hogy mennyire szeret minket a Jóisten!

    Fél öt után pár perccel értünk vissza a lakiteleki templomhoz. Énekeltünk, szólt a harang, úgy áradt a hangja, mint a mi lelkünkből a boldogság ezért a szép napért. Pár perc pihenőt követően befejezésképpen szentségimádást tartottunk. Hálát adtunk a nap kegyelmeiért. Az esti szentmiséig pihenővel töltöttük az időt. A szentmise után a plébánián vendégeltek meg bennünket.

    Hálás köszönet Vencel atyának, Ferenc atyának, és a két település híveinek mindenért, amivel segítették zarándoklatunkat.

 


Képes beszámolóhoz kattintson a képre.