4. Gyertyaszentelő Boldogasszony Zarándoklat

Gyalogos zarándoklatot szervezünk 2018. február 3-ára, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét követő szombatra.

Lakitelek - 8,7 km - Tiszaalpár - 8,7 km - Lakitelek = 15,4 km útvonalon.

Program:
  9:30 Gyülekező a lakiteleki plébánián
10:00 Kezdő imádság, majd indulás a lakiteleki templomból.
           Félúton pihenő
13:00 Érkezés Tiszaalpárra. Bevonulva a templomba közös imádság a Boldogságos Szűz Mária, a Jótanács Anyja előtt, majd a további időt pihenés követi a plébánián.
14:30 Indulás Tiszaalpárról.
           Félúton pihenő
17:00 Érkezés Lakitelekre. Közös imádság az Oltáriszentség előtt, majd pihenés a szentmiséig.
18:00 Záró szentmise.

A Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve imádkozunk családjainkért, közösségeinkért és magyar hazánkért.
Felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között, vagy akár valamelyik pihenőtől, vagy pihenőig is. Szállítást megoldjuk.
A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! Megfelelő öltözetről, szükséges lábbeliről (zárt cipő, ha lehet bakancs), ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon.
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők